Skip directly to content

[LV] PDF contents

Pacients:
Latvian

Lūdzu, atzīmējiet savu sāpju galvenās vietas.

Ja atzīmējāt "jā", lūdzu, iezīmējiet sāpju izplatīšanās virzienu.
(Aizpilda ārsts)
Gala rezultāts
no 35
SĀPJU APTAUJAS REZULTĀTI
Lūdzu, ierakstiet kopējo sāpju aptaujas rezultātu:
Lūdzu, pievienojiet sekojošus skaitļus, vadoties pēc atzīmētā sāpju veida un sāpju izplatīšanās virziena. Sasumējot galarezultātā:
Izstarojošas sāpes?
ja atzīmēts, vai
ja atzīmēts
ja "jā"
Gala rezultāts