Skip directly to content

[LV] Final score section

6
Gala rezultāts
Aptaujas rezultāti
par neiropātisko sāpju komponenta esamību

Dati lietotnē netiek saglabāti. 

Ja vēlaties saglabāt pacienta anketu, izveidojiet un saglabājiet PDF dokumentu.

Apskatīt PDF
Lejupielādēt PDF

Jūs neatbildējāt uz pāris jautājumiem.
Nospiediet uz iezīmētajiem cipariem un aizpildiet tukšos laukus.

Nociceptīvas
Nav skaidrs
Neiropātiskas

Neiropātisko
sāpju komponents
ir mazticams (< 15%)

Rezultāti ir nenoteikti,
taču var būt neiropātisko
sāpju komponents

Neiropātisko sāpju
komponents ir ļoti
iespējams (> 90%)